Thông báo kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến- Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp công bố Quyết định kiểm tra kết quả thực hiện CCHC năm 2019.

Cập nhật lúc: 14:02 26/08/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến- Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp công bố Quyết định kiểm tra kết quả thực hiện CCHC năm 2019.