Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Phổ, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập để triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 thể

Cập nhật lúc: 10:00 21/11/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Phổ, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập để triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 thể