Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện tại cuộc họp về xử lý vướng mắc điểm xã nước thải đã qua xử lý của Bệnh viện đa khoa huyện

Cập nhật lúc: 08:19 01/04/2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện tại cuộc họp về xử lý vướng mắc điểm xã nước thải đã qua xử lý của Bệnh viện đa khoa huyện