Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác, quản lý bảo vệ & phát triển rừng 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại

Cập nhật lúc: 09:49 07/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20293%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20ket%20luan%20tai%20cuoc%20hop%20hoi%20nghi%20so%20ket%20cong%20tac%20quan%20ly%20bao%20ve%20rung.pdf Tải về
Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác, quản lý bảo vệ & phát triển rừng 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại