Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 09:04 05/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 125-TBKL-UBND%2C%20ngay%2029-5-2019.pdf Tải về
Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019