Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác hành chính nhà nước 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 09:31 07/03/2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác hành chính nhà nước 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019