Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác hành chính Nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật lúc: 07:38 09/03/2018

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác hành chính Nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018