Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Cập nhật lúc: 08:36 12/12/2019

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng