Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Ea Kar tại cuộc họp trực tuyến ngày 11/02/2020

Cập nhật lúc: 16:24 13/02/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 32%20TB-UBNDeakar_signed.pdf Tải về

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Ea Kar