Thứ ba , Ngày 19 Tháng 03 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 34

Hôm nay: 37

Hôm qua: 877

Trong tuần: 1,631

Tất cả: 397,963

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện Ea Kar tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và các Bệnh khác trên gia súc, gia cẩm trên địa bàn huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện Ea Kar tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và các Bệnh khác trên gia súc, gia cẩm trên địa bàn huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND huyên tại Hội nghị tổng kết công tác Lao động thương binh và xã hội năm 2018; công tác giảm nghèo và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND huyên tại Hội nghị tổng kết công tác Lao động thương binh và xã hội năm 2018; công tác giảm nghèo và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( kỳ 01 tháng 3) ngày 05/3/2019

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( kỳ 01 tháng 3) ngày 05/3/2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác hành chính nhà nước 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác hành chính nhà nước 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa Huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa Huyện Ea Kar

Thông báo kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại Hội nghị công tác sản xuất Nông lâm nghiệp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2019

Thông báo kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại Hội nghị công tác sản xuất Nông lâm nghiệp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện Ea Kar tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện Ea Kar tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết của của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 1 năm 2019

Thông báo Kết của của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 1 năm 2019

Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ (kỳ 02 tháng 01 năm 2019) ngày 21/01/2019

Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ (kỳ 02 tháng 01 năm 2019) ngày 21/01/2019

Thông báo kết luận của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thông báo kết luận của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thông báo kết luận tại cuộc họp xem xét việc thành lập HTX Thành Thắng,xã Ea Pal và HTX Hòa Phát xã Cư Elang

Thông báo kết luận tại cuộc họp xem xét việc thành lập HTX Thành Thắng,xã Ea Pal và HTX Hòa Phát xã Cư Elang

Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 01 thánh 01 năm 2019)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 01 thánh 01 năm 2019)

Thông báo kết luận của UBND huyện tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với người nghèo xã Ea Sar

Thông báo kết luận của UBND huyện tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với người nghèo xã Ea Sar

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( Kỳ 02 tháng 12 ) ngày 20/12/2018

Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ( Kỳ 02 tháng 12 ) ngày 20/12/2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH