Thứ hai , Ngày 20 Tháng 05 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 95

Hôm nay: 751

Hôm qua: 1,289

Trong tuần: 2,040

Tất cả: 491,917

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2019

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Đar về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Đar về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019

Thông báo Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019

Thông báo Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019

Thông báo KL của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo KL của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp ngày 09/4/2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp ngày 09/4/2019

Thông báo Kết luận tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020

Thông báo Kết luận tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020

Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 19/03/2019 của UBND huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 19/03/2019 của UBND huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện tại cuộc họp về xử lý vướng mắc điểm xã nước thải đã qua xử lý của Bệnh viện đa khoa huyện

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện tại cuộc họp về xử lý vướng mắc điểm xã nước thải đã qua xử lý của Bệnh viện đa khoa huyện

Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện Trưởng ban chỉ đạo về Điều tra dân số và Nhà ở huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện Trưởng ban chỉ đạo về Điều tra dân số và Nhà ở huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện Kim trưởng Ban chỉ đạo đại hội dân tộc thiếu số huyện Ea Kar lần thứ 3 tại cuộc họp ngày 14/3/2019

Thông báo kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện Kim trưởng Ban chỉ đạo đại hội dân tộc thiếu số huyện Ea Kar lần thứ 3 tại cuộc họp ngày 14/3/2019

Thông báo kết luận tại cuộc họp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng di dân tái định cư Hồ krông Pách thượng

Thông báo kết luận tại cuộc họp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng di dân tái định cư Hồ krông Pách thượng

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện Ea Kar tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và các Bệnh khác trên gia súc, gia cẩm trên địa bàn huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện Ea Kar tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và các Bệnh khác trên gia súc, gia cẩm trên địa bàn huyện Ea Kar
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH