Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 83

Hôm nay: 782

Hôm qua: 1,604

Trong tuần: 11,493

Tất cả: 583,030

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện

Thông báo Ý kiến kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/7/2019

Thông báo Ý kiến kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/7/2019

Thông báo kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 6/2019

Thông báo kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 6/2019

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Ea Kar

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Ea Kar

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Thông báo ý kiến kết luận của UBND huyện tại phiên họp Hội ý đầu tuần 10/6/2019

Thông báo ý kiến kết luận của UBND huyện tại phiên họp Hội ý đầu tuần 10/6/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 5/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 5/2019

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo về việc điều động lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Thông báo về việc điều động lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2019

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Đar về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Đar về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH