Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 38 thửa đất tại thị trấn Ea Knốp và xã Ea Ô huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 08:06 26/05/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • %C4%91%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1%20%C4%91%E1%BA%A5t_0001.pdf Tải về

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất