Thông báo về việc đối chiếu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 20215 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 14:36 01/09/2020

Thông báo về việc đối chiếu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH tư năm 20215 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar