Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến lệnh Bắc thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Yang

Cập nhật lúc: 20:34 22/11/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 199%20TB-UBND.PDF Tải về
Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến lệnh Bắc thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Yang