Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình Tuyến Kênh Bắc

Cập nhật lúc: 15:06 14/09/2020

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình Tuyến Kênh Bắc