Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc thuộc kênh Nam

Cập nhật lúc: 20:50 22/11/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 197%20TB-UBND.PDF Tải về
Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc thuộc kênh Nam