Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc kênh Nam dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Bông,

Cập nhật lúc: 21:04 22/11/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 196%20TB-UBND(1).PDF Tải về
Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc kênh Nam dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Bông,