Thông báo thu hồi đất để thực hiện hạng mục công trình Lòng hồ tại thôn 15 xã Cư Yang thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Cập nhật lúc: 20:21 29/08/2020

Thông báo thu hồi đất để thực hiện hạng mục công trình Lòng hồ tại thôn 15 xã Cư Yang thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng