Thông báo thu hồi đất để thi công công trình thuộc dự án Hồ chúa nước Krông Pách Thượng

Cập nhật lúc: 13:55 18/09/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 180%20TB-UBND.pdf Tải về
Thông báo thu hồi đất để thi công công trình thuộc dự án Hồ chúa nước Krông Pách Thượng