Thứ bảy , Ngày 23 Tháng 01 Năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 61

Hôm nay: 2,104

Hôm qua: 5,494

Tất cả: 2,046,029

GỬI BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

GỬI BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Kế hoạch xét tuyển viên chức (nhân viên) trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar năm 2020.

Kế hoạch xét tuyển viên chức (nhân viên) trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar năm 2020.

Thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến kênh Bắc thuộc dự án:Hồ chứa nước Krông Pách thượng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar

Thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến kênh Bắc thuộc dự án:Hồ chứa nước Krông Pách thượng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc kênh Nam dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Bông,

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc kênh Nam dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Bông,

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc thuộc kênh Nam

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình 9 tuyến kênh chính cấp 1 thuộc thuộc kênh Nam

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến lệnh Bắc thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Yang

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến lệnh Bắc thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Đợt 4) trên địa bàn xã Cư Yang

Kế hoạch công bố, thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch công bố, thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo thu hồi đất để thi công công trình thuộc dự án Hồ chúa nước Krông Pách Thượng

Thông báo thu hồi đất để thi công công trình thuộc dự án Hồ chúa nước Krông Pách Thượng

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình Tuyến Kênh Bắc

Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình Tuyến Kênh Bắc

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá

Thông báo thu hồi đất để thực hiện hạng mục công trình Lòng hồ tại thôn 15 xã Cư Yang thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Thông báo thu hồi đất để thực hiện hạng mục công trình Lòng hồ tại thôn 15 xã Cư Yang thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Quyết định về việc ban hành quy chế xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Quyết định về việc ban hành quy chế xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Ea Kar năm 2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Ea Kar năm 2019
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH