Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trụ sở cơ quan hành chính Huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:36 18/09/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%202164%20CUA%20UBND%20TINH.pdf Tải về

Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trụ sở cơ quan hành chính Huyện Ea Kar