Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến Kênh bắc thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng trên địa bàn xã Cư Bông

Cập nhật lúc: 09:57 17/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 136TB-UBNDeakar.pdf Tải về
Thông báo thu hồi đất để thực hiện thi công xây dựng công trình tuyến Kênh bắc thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng trên địa bàn xã Cư Bông