Thông báo thu hồi đất để phục vụ thi công công trình thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Bãi vật liệu số 4 - Đợt 2) tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Cập nhật lúc: 09:52 17/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 138TB-UBNDeakar_signed.pdf Tải về
Thông báo thu hồi đất để phục vụ thi công công trình thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Bãi vật liệu số 4 - Đợt 2) tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.