Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư số 2 xã Cư Bông huyện Ea Kar, thuộc Hợp phần bồi thường GPMB, di dân, tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Cập nhật lúc: 10:24 07/06/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%20(4)%20Q%C3%902023.pdf Tải về
Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư số 2 xã Cư Bông huyện Ea Kar, thuộc Hợp phần bồi thường GPMB, di dân, tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng