Thông báo của Trung tâm viễn Thông VNPT về việc chuyển đỗi mã mạng 11 số về 10 số

Cập nhật lúc: 09:47 18/09/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20100%20CUA%20TRUNG%20TAM%20KINH%20DOANH%20VNPT.pdf Tải về

Thông báo của Trung tâm viễn Thông VNPT về việc chuyển đỗi mã mạng 11 số về 10 số