Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 00:00 06/04/2017

Nội dung chi tiết QĐ 3999/QĐ-UBND.

BBT