Chủ nhật , Ngày 13 Tháng 06 Năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 140

Hôm nay: 1,527

Hôm qua: 3,784

Tất cả: 2,670,153

Huyện EaKar họp trực tuyến thường kỳ tháng 5/2021.

Huyện EaKar họp trực tuyến thường kỳ tháng 5/2021.

Huyện Ea Kar công bố kết quả bầu cử

Huyện Ea Kar công bố kết quả bầu cử

Lực lượng vũ trang huyện Eakar Thực hiện tốt công tác an sinh – xã hội cho bà con nhân dân tại 3 xã EaSô, Cư Bông và xã Cư Elang

Lực lượng vũ trang huyện Eakar Thực hiện tốt công tác an sinh – xã hội cho bà con nhân dân tại 3 xã EaSô, Cư Bông và xã Cư Elang

Cử tri huyện Ea Kar hăng hái đi bầu cử.

Cử tri huyện Ea Kar hăng hái đi bầu cử.

Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ vọng của cử tri xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ vọng của cử tri xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Hơn 5.300 cử tri xã CưElang, huyện Ea Kar nô nức đi bầu cử trong ngày hội non sông

Hơn 5.300 cử tri xã CưElang, huyện Ea Kar nô nức đi bầu cử trong ngày hội non sông

Hội LHPN xã EaĐar luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN xã EaĐar luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đoàn cơ sở xã Ea Đar tổ chức ra quân tuyên truyền công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Đoàn cơ sở xã Ea Đar tổ chức ra quân tuyên truyền công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Ủy ban Bầu cử huyện Ea Kar họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử huyện Ea Kar họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Eakmút với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện EaKar khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Eakmút với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện EaKar khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thị trấn Eaknốp với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện EaKar khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thị trấn Eaknốp với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện EaKar khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế phục vụ bầu cử trên địa bàn huyện

Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế phục vụ bầu cử trên địa bàn huyện

Xã Xuân Phú chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã Xuân Phú chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã Ea Đar chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm bầu cử an toàn

Xã Ea Đar chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm bầu cử an toàn
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH