Thứ tư , Ngày 20 Tháng 03 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 25

Hôm nay: 3

Hôm qua: 963

Trong tuần: 2,560

Tất cả: 398,892

Tên Tài liệu
Công văn yêu cầu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã, thị trấn bầu tại Kỳ họp thứ Bảy Chi tiết
Báo cáo về công tác giám sát tạm giữ tạm giam Chi tiết
Thông báo kết luận của TT.HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá phân loại xét thi đua khen thưởng năm 2018 đối với HĐND huyện và đánh giá phân loại HĐND xã thị trấn Chi tiết
Nghị quyết về việc ban hành điều chỉnh nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2016-2020 của huyện Ea Kar Chi tiết
Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Ea Kar Chi tiết
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 Chi tiết
Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 Chi tiết
Nghị Quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức do HĐND bầu Chi tiết
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Ea Kar khóa VII- Nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
Nghị quyết về việc thông qua điều chinh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk Chi tiết
Nghị Quyết về xác nhận kết quả bầu cử Bổ sung ủy viện UBND huyện Ea Kar khóa VII- nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
Công văn về việc đồng ý miễn nhiệm chức danh PCT.HĐND thị trấn Ea Kar, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ 7 -HĐND thị trấn Ea kar Chi tiết
Công văn về việc gửi báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐND cấp xã Chi tiết
Về việc đồng ý tổ chức kỳ họp bất thường HĐND xã miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Cư Ni, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn huyện Ea Kar theo luật HTX năm 2012 Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH