Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp thống nhất chương trình và nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa VII

Cập nhật lúc: 15:47 24/06/2019

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp thống nhất chương trình và nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa VII