Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019 của HĐND huyện.

Cập nhật lúc: 21:41 15/05/2019

Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019 của HĐND huyện.