Kế hoạch về việc khảo sát hỗ trợ kinh phí mua xi măng thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 15:52 24/06/2019

Kế hoạch về việc khảo sát hỗ trợ kinh phí mua xi măng thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện Ea Kar