Thứ hai , Ngày 17 Tháng 12 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 89

Hôm nay: 421

Hôm qua: 1,897

Trong tuần: 2,318

Tất cả: 299,443

Tên Tài liệu
Công văn về việc gửi báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐND cấp xã Chi tiết
Về việc đồng ý tổ chức kỳ họp bất thường HĐND xã miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Cư Ni, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn huyện Ea Kar theo luật HTX năm 2012 Chi tiết
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp thường kỳ HĐND mở rộng về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 - kỳ họp cuối năm 2018 Chi tiết
Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng phương pháp hoạt động cho thường trực và các ban HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
Tài liệu tham khảo việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Chi tiết
Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho HĐND cấp xã Chi tiết
Thông báo về thời gian giám sát trực tiếp của Ban Kinh tế (HĐND) huyện Chi tiết
Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Chi tiết
Công văn về việc thống nhất chủ trương, bố trí kinh phí sưã chữa, nâng cấp công trình trụ sở làm việc khối Dân vận và các Đoàn thể: Hạng mục bờ rào, cổng và cột cờ Chi tiết
Quyết định thành lập đoàn khảo sát việc ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ và cá nhân trên địa bàn huyện Chi tiết
Công văn về việc đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo và thay đổi thời gian giám sát Chi tiết
Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về giám sát quản lý trật tự XD, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2016-2017 trên địa bàn huyện Chi tiết
Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Ban kinh tế - xã hội của HĐND huyện Chi tiết
Quyết định thành lập đoàn giám sát Hợp tác xã trên địa bàn huyện Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH