Lịch sử hình thành H.Ea Kar

Cập nhật lúc: 14:34 07/11/2018

Huyện Ea Kar được thành lập ngày 13-9-1986 theo Quyết định 108-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở tách 5 xã: Cư Huê, Ea Đar, Ea Kar, Ea Kmút, Xuân Phú thuộc huyện Krông Pắk; thị trấn Ea Knốp và 3 xã: Cư Jang, Ea Păl, Ea Tíh thuộc huyện M'đrắk. Khi mới thành lập, huyện có thị trấn Ea Knốp và 8 xã: Cư Huê, Cư Jang, Ea Đar, Ea Kar, Ea Kmút, Ea Păn, Ea Tíh, Xuân Phú.

Ngày 26-1-1989, chuyển xã Ea Kar thành thị trấn Ea Kar.

Năm 1993, thành lập 2 xã Cư Ni và Ea Ô trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Ea Păl; thành lập xã Ea Sô trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Ea Đar.

Ngày 31-12-2002, chia xã Cư Jang thành 2 xã: Cư Bông và Cư Yang.

Ngày 23-3-2005, chia xã Ea Păl thành 2 xã Cư Prông và Ea Păl; thành lập xã Cư Elang trên cơ sở 8.024 ha diện tích tự nhiên và 4.315 nhân khẩu của xã Ea Ô.

Ngày 27-8-2007, thành lập xã Ea Sar trên cơ sở 3.677 ha diện tích tự nhiên và 4.739 người của xã Ea Sô; 1.962 ha diện tích tự nhiên và 1.772 người của xã Xuân Phú.