Thứ năm , Ngày 19 Tháng 09 Năm 2019
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
16/09/2019
Sáng

Hội ý Lãnh đạo đầu tuần

10h00

Phòng họp tầng 1;

- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện

Hội ý Thường trực Huyện ủy;

08h00:

Tại phòng họp BTV

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Chiều

Họp Ban Quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa để hổ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng;

14h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Thứ ba
17/09/2019
Sáng

Kiểm tra thực tế phương án đặt biển số nhà trên địa bàn thị trấn Ea Kar;

08h00:

Tại thị trấn Ea Kar;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Chiều

Tham gia Đoàn công tác Huyện ủy;

14h00:

UBND Xã Cư Elang

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Thứ tư
18/09/2019
Sáng

Họp đối thoại với 64 hộ gia đình thôn 15, xã Cư Yang;

08h00:

UBND Xã Cư Yang

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Giám sát tại Phòng GD- ĐT;

08h00:

Phòng GD GD&ĐT

- Thường trực HĐND huyện;

Chiều

Làm việc với Lãnh đạo các xã thị trấn về chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và chương trình 135;

14h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

Thứ năm
19/09/2019
Sáng

Tiểu ban văn kiện chuẩn bị cho ĐH Đảng

08h00:

Phòng họp BTV huyện ủy

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Dự Bế mạc hội thi ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả CCHC tỉnh 2019;

08h00:

Tại Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Dự tham dự Hội nghị định hướng về sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ một số nông sản, sản phẩm quả tươi của tỉnh Đắk Lắk;

07h30:

Tại K/S Đam San;

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Chiều

Họp T Ban sắp xếp các đơn vị sự nghiệp;

14h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu
20/09/2019
Sáng

Tham dự chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp;

08h00:

Khách sạn Đam san (BMT);

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Làm việc với đoàn giám sát số 15 của HĐND tỉnh về giám sát các cơ Sở Y tế và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Cả ngày:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Tiếp công dân định kỳ (kỳ 02 tháng 9 năm 2019);

Cả ngày:

Tại trụ sở tiếp công dân huyện Ea Kar

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Chiều

Họp xử lý một số nội dung liên quan đến Tòa án.

14h00:

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

14h00:

Hội trường UBND huyện;

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

Làm việc với đoàn giám sát số 15 của HĐND tỉnh về giám sát các cơ Sở Y tế và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Cả ngày:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Tiếp công dân định kỳ (kỳ 02 tháng 9 năm 2019);

Cả ngày:

Tại trụ sở tiếp công dân huyện Ea Kar

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Thứ bảy
21/09/2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22/09/2019
Sáng
Chiều