Thứ sáu , Ngày 16 Tháng 11 Năm 2018
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
12/11/2018
Sáng

dự triển khai bộ chỉ số đánh giá và báo cáo theo dõi giám sát giữa kỳ về thực hiện chương trình nông thôn mới

8h15:

Phòng họp tầng 3

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

họp thẩm định biên chế

8h00:

Sở Nội vụ tỉnh

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

dự họp Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự - Nghĩa vụ công an năm 2019

7h30:

Ban chỉ huy Quân sự huyện

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Chiều

dự phiên tòa giải quyết hành chính về đất đai

14h00:

Tòa án nhân dân tỉnh

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Thứ ba
13/11/2018
Sáng

tham gia kiểm tra thực tế kéo điện cho trạm viễn thông Viettel Đak lak và trạm kiểm lâm số 1, khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

9h00:

- Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT –XH, an ninh quốc phòng tại Ea sô

8h00:

Xã Ea Sô

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính

8h00:

Xã Ea Kmút

- Đồng chí Thắng CVP HĐND & UBND huyện

kiểm tra công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

8h00:

Trường TH Lê Hồng Phong – Xã Cư Ni

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Dự hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cả ngày:

Hội trường Cục thống kê tỉnh

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Chiều

Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính

14h00:

Xã Ea Đar

- Đ/c Thắng CVP.HĐND &UBND huyện

Dự hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cả ngày:

Hội trường Cục thống kê tỉnh

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Thứ tư
14/11/2018
Sáng

kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính

8h00:

Xã Ea Sar

- Đ/c Thắng CVP.HĐND &UBND huyện

họp đánh giá kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

8h00:

Phòng họp trực tuyến – Trụ sở HĐND & UBND tỉnh

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Dự hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cả ngày:

Hội trường Cục thống kê tỉnh;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Chiều

dự Hôi nghị bình xét xã thị trấn cơ quan Đơn vị, doanh nghiệp nhà trường đạt chuẩn về An ninh trật tự năm 2018

14h00:

- Hội trường Công an huyện

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

tham dự Hội nghị tổng kết Niên vụ cà phê 2017-2018

14h00:

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Dự hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cả ngày:

Hội trường Cục thống kê tỉnh;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Thứ năm
15/11/2018
Sáng
Chiều
Thứ sáu
16/11/2018
Sáng
Chiều
Thứ bảy
17/11/2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
18/11/2018
Sáng
Chiều