Thứ năm , Ngày 09 Tháng 07 Năm 2020
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
06/07/2020
Sáng

Dự Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ VII và chiến dịch những "Giọt hồng Tây Nguyên" năm 2020;

7h30:

- Tại Trung tâm Văn hóa huyện Ea Kar.

- Đ/c Hồng – CT. HĐND huyện và Đ/c Lương – PCT. UBND huyện

Dự Hội nghị rút kinh nghiệp công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ năm 2020;

07h30:

- Tại Hội trường BCH Quân sự huyện;

- Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Thiên Ý và Công ty 27-7;

08h00:

UBND Xã Cư Yang

- Đ/c Chiến - PCT. UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện Hội ý đầu tuần;

09h00

Phòng họp tầng 3;

- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện

Chiều

Họp báo UBND tỉnh định kỳ tháng 6 năm 2020;

14h00:

- Tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh;

- Đ/c Thắng – CVP. HĐND và UBND huyện

Họp về việc đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 đoạn Km 91+383 đến Km 98+800 (BOT);

14h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Họp Ban thường vụ Huyện ủy;

14h00:

- Tại phòng họp BTV;

- Thường trực HDND, Chủ tịch

Thứ ba
07/07/2020
Sáng

Tiếp công dân định kỳ (Kỳ 01 tháng 07 năm 2020);

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Lương – PCT. UBND huyện

Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX;

- Tại Hội trường UBND tỉnh;

- Đ/c Đ/c Hà CT.UBND huyện

Chiều

Tiếp công dân định kỳ (Kỳ 01 tháng 07 năm 2020);

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Lương – PCT. UBND huyện

Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX;

- Tại Hội trường UBND tỉnh;

- Đ/c Đ/c Hà CT.UBND huyện

Họp BCĐ phòng, chống đuối nước tỉnh Đắk Lắk;

14h00:

Phòng họp tầng 2;

- Đ/c Lương – PCT. UBND huyện

Thứ tư
08/07/2020
Sáng

Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX;

Tại UBND tỉnh, 09 Lê Duẩn - BMT;

- Đ/c Hồng - CT. HĐND huyện; Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Khám sức khỏe;

Tại BMT

- Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chánh Văn phòng HDND và UBND huyện

Chiều

Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX;

Tại UBND tỉnh, 09 Lê Duẩn - BMT;

- Đ/c Hồng - CT. HĐND huyện; Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Khám sức khỏe;

Tại BMT

- Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chánh Văn phòng HDND và UBND huyện

Thứ năm
09/07/2020
Sáng

Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX;

Tại UBND tỉnh, 09 Lê Duẩn - BMT;

- Đ/c Hồng - CT. HĐND huyện; Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Khám sức khỏe;

- Tại BMT

- Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chánh Văn phòng HDND và UBND huyện;

Chiều

Dự kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX;

Tại UBND tỉnh, 09 Lê Duẩn - BMT;

- Đ/c Hồng - CT. HĐND huyện; Đ/c Hà - CT.UBND huyện

Khám sức khỏe;

- Tại BMT

- Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chánh Văn phòng HDND và UBND huyện;

Thứ sáu
10/07/2020
Sáng

Dự Lễ công bố quyết định thành lập niệm phật đường Tuệ Phước và ra mắt Ban hộ tự;

07h30:

Tại UBND xã Cư Yang;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Dự họp sơ kết 06 tháng đầu năm BCH Đảng bộ huyện;

- Tại Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

Chiều

Dự họp sơ kết 06 tháng đầu năm BCH Đảng bộ huyện;

- Tại Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

Thứ bảy
11/07/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
12/07/2020
Sáng
Chiều