Thứ ba , Ngày 17 Tháng 07 Năm 2018
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
16/07/2018
Sáng

hội ý đầu tuần

8h00:

Phòng họp tầng 3

- Lãnh đạo UBND huyện

dự kỳ họp HĐND thứ bảy, HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 xã Xuân Phú

7h30:

Hội trường UBND xã Xuân Phú

- Thường trực HĐND huyện và Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

Chiều
Thứ ba
17/07/2018
Sáng

tham dự Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế -Xã hội thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 khu vực tỉnh Đắk Lắk

8h00:

Nhà khách tỉnh ủy (số 15 Lê Duẩn)

- Lãnh đạo UBND huyện

Chiều
Thứ tư
18/07/2018
Sáng

tham dự kỳ họp thứ sáu –HĐND xã Ea Sar khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

7h30:

Hội trường UBND xã Ea Sar

- Thường trực HĐND huyện và Đ/c Hà CT.UBND huyện

tham dự kỳ họp thứ sáu –HĐND xã Ea Sar khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

7h30:

Hội trường UBND xã Ea Sar

- Thường trực HĐND huyện và Đ/c Hà CT.UBND huyện

Chiều
Thứ năm
19/07/2018
Sáng

dự Hội nghị sơ kết hoạt động kiểm lâm địa bàn xã giai đoạn 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

8h00:

Hội trường chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Chiều

tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại

14h00:

Phòng họp B.105 – Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu
20/07/2018
Sáng

dự Hội nghị sơ kết công tác quản lý Vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 06 tháng đầu năm 2018

8h00:

Hội trường tầng 4- Sở NN và PTNT tỉnh

- Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

Chiều
Thứ bảy
21/07/2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22/07/2018
Sáng
Chiều