Thứ tư , Ngày 23 Tháng 01 Năm 2019
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
21/01/2019
Sáng

dự Hội nghị triển khai rà soát, cập nhật bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

8h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

tham gia tiếp công dân định kỳ (kỳ 02 tháng 0 năm 2019

7h30:

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

dự Kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân của Đảng ủy Công ty Lâm nghiệp Ea Kar;

- 7h30:

Trụ sở Công ty Lâm nghiệp Ea Kar;

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Chiều

Họp ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh về tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

15h30:

- Phòng họp trực tuyến tầng 3 – Trụ sở HĐND & UBND tỉnh

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

làm việc với Ban quản lý Dự án XD 8 về dự án Krông pách thượng;

14h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

Thứ ba
22/01/2019
Sáng

dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện

7h30:

Hội trường UBND huyện;

- Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch và các PCT..UBND huyện

tham dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019;

7h30:

Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện (Đ/c Chiến PCT.UBND huyện ủy quyền Phòng NN &PTNT huyện)

Chiều

dự họp kiểm điểm Đảng bộ xã Ea Pal

13h30:

Hội trường UBND xã Ea Pal;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Thứ tư
23/01/2019
Sáng

tham gia kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng đất và triển khai dự án của Công ty Cổ phần xây dựng Quyết thắng tại xã Ea Tyh.

8h00:

Hội trường UBND xã Ea Tyh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2019

7h30:

Hội trường Bộ chỉ Huy Quân sự tỉnh

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

tham dự Lễ phát động “ Năm thanh niên tình nguyện” và Chương trình Xuân tình nguyện năm 2019

7h00:

Trung tâm Văn hóa huyện;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Chiều

Dự họp kiểm điểm Đảng bộ trường THPT Nguyễn Thái Bình

13h30:

Trường THPT Nguyễn Thái Bình;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Thứ năm
24/01/2019
Sáng

họp chuẩn bị các nội dụng về giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018;

8h00:

Hội trường tầng 4 – Trụ sở HĐND và UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

dự Tổng kết Đảng bộ xã Ea Tyh

7h30:

Hội trường UBND xã Ea Tyh;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

dự kỳ họp thứ 7 – HĐND xã Ea Sar khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021;

7h30:

Hội trường UBND xã Ea Sar;

- Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

dự kỳ họp thứ 7 – HĐND xã Cư Bông khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021;

7h30:

Hội trường UBND xã Cư Bông;

- Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

dự Đại hội mặt trận xã Ea Pal

-7h00:

Hội trường UBND xã Ea Pal;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Chiều
Thứ sáu
25/01/2019
Sáng

dự Tổng kết Đảng bộ Công ty cà phê 721

10h30:

Công ty cà phê 721

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

: làm việc với đoàn giám sát đa ngành đối với dự án nước sạch trên địa bàn huyện;

8h30

Hội trường UBND thị trấn Ea Kar;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

dự kỳ họp thứ 7 – HĐND xã Cư Bông khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021;

7h30:

Hội trường UBND xã Cư Bông;

- Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

dự Hội nghị tổng kết công tác Tòa án nhân dân năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019;

14h00:

Hội trường Tòa án nhân dân huyện

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Thứ bảy
26/01/2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27/01/2019
Sáng
Chiều