Thứ ba , Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự