Thứ năm , Ngày 21 Tháng 11 Năm 2019
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
18/11/2019
Sáng

họp tại huyện ủy;

8h00:

Phòng họp BTV

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Hội ý Lãnh đạo đầu tuần;

10h00

Phòng họp tầng 3;

- Thường trực HDND, Chủ tịch và các PCT.UBND huyện

Chiều

họp Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2019;

13h30:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

tham dự kỳ họp bất thường HĐND xã Cư Elang khóa III, NK 2016-2021;

14h00 :

Tại HT UBND xã Cư Elang;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

dự bàn giao mặt bằng thi công thuộc thôn 9, xã Cư Yang;

14h30

Tại thôn 14, xã Cư Yang;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Thứ ba
19/11/2019
Sáng

tham dự Tọa đàm nhân kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

08h00:

Tại Nhà hàng Hương Cau;

- Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

dự Hội nghị làm việc với Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy Đắk Lắk;

14h00:

Tại Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Họp triển khai lễ ra quân chương trình vệ sinh môi trường nước sạch;

15h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Thứ tư
20/11/2019
Sáng

tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 11)

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo;

7h30:

Phòng làm việc

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

dự Tọa đàm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

08h00:

Tại trường PT Dân tộc Nội trú THCS Huyện Ea Kar;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Họp Thành viên Ủy ban thống nhất số liệu báo cáo tình hình KT-XH để giải trình BTV

8h00:

Tại phòng họp Phòng TC-KH;

- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện

Chiều

tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 11)

Trụ sở tiếp công dân huyện

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

họp kết luận thanh tra của thanh tra Bộ nội vụ;

13h30:

Phòng họp tầng 3

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Thứ năm
21/11/2019
Sáng

tham gia tòa án tỉnh về việc kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai;

07h30:

Tòa án nhân dân tỉnh

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

làm việc với UB xã Ea Ô về tình hình hoạt động của HTX;

7h30:

Tại UBND xã Ea Ô;

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

dự lễ công bố kiện toàn BCH QS khối HĐND và UBND huyện;

8h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

dự buổi làm việc về khảo sát sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

14h00:

Phòng họp tầng 3

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu
22/11/2019
Sáng

Họp Ban thường vụ;

Phòng họp BTV

- Đ/c Hà CT.UBND, Đ/c Phổ PCT. UBND

dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đak Lak lần thứ VII năm 2019;

7h30:

Tại trường THCS và THPT Hoàng Việt;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

dự hội nghị Mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen;

7h30:

Hội trường UBND huyện;

- Đ/c Phổ – PCT. UBND huyện

dự Hội nghị tri ân khách hàng năm 2019;

8h00:

Tại Công ty Điện Lực Đắk Lắk

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

Họp Ban thường vụ;

Phòng họp BTV

- Đ/c Hà CT.UBND, Đ/c Phổ PCT. UBND

tham gia tòa án tỉnh về việc kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai;

13h30:

Tòa án nhân dân tỉnh

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Thứ bảy
23/11/2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24/11/2019
Sáng
Chiều