Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2019
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
15/07/2019
Sáng

họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hồ Krông pách thượng đối với 64 hộ xã Cư Yang;

08h00:

Trụ sở UBND xã Cư Yang;

- Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

tham tham gia đoàn kiểm tra về công tác dạy bơi tại các xã, thị trấn và trường học của huyện

08h00:

Các xã, thị trấn;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

tham dự Lễ khai mạc lớp dạy bơi phòng chống đuối nước năm 2019;

07h30

Tại Bể bơi Hoa viên huyện Ea Kar;

- : Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Chiều

tham dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành: Công an –Viện Kiểm sát –Tòa án

14h00:

-Hội trường Viện kiểm sát;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm của đoàn công tác học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế HTX tại các tỉnh miền tây;

14h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Thứ ba
16/07/2019
Sáng

tham dự họp để thống nhất phạm vi cắt giảm khu tái định cư số 01; giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án Krông Pách thượng;

08h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

dự họp để nghe và báo cáo khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ Krông Pách thượng.

08h00:

Hội trường tầng - Trụ sở UBND tỉnh;

- Đ/c Hà CT.UBND huyện tham

dự Sơ kết 06 tháng công tác Đảng Xã Ea Pal.

08h00:

Hội trường xã Ea Pal;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

tham dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 06 tháng đầu năm 2019;

7h30:

Hội trường Bộ chỉ huy quân sự;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Cư Prông

07h30:

UBND xã Cư Prông;

- Thường trực HĐND huyện

dự kỳ họp thứ 8- HĐND thị trấn Ea Knốp, nhiệm kỳ 2016-2020;

7h30:

Hội trường UBND thị trấn Ea Knốp;

- Thường thực HĐND huyện và Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

họp chi bộ cơ quan.

15h00:

Phòng Đ/c Thắng CVP.

- Chi bộ Văn phòng HĐND &UBND huyện

tham gia đoàn kiểm tra của tỉnh về dự án bố trí sắp xếp ổn định dân di cư tự do.

14h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

thăm hỏi động viên các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Ea Kar

14h00:

Gia đình các hộ tiểu thương;

- Lãnh đạo UBND huyện

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Cư Prông;

13h30:

UBND xã Ea Pal;

- Thường trực HĐND huyện

Thứ tư
17/07/2019
Sáng

họp để xem xét, giải quyết đất tranh chấp của trường Tiểu học Ngô Quyền (Phân hiệu 1 –xã Cư Huê) và đất liên quan đến Ông: Văn Xuân Vinh;

08h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Ea Sô;

07h30:

-UBND xã Ea Sô;

- Thường trực HĐND huyện

tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức về thương mại điện tử;

7h30:

Khách sạn Dakruco;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Chiều

họp các hộ Tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Ea Kar;

15h00:

Hội trường UBND thị trấn Ea Kar;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

họp Ban chỉ đạo công tác quản lý và bảo vệ rừng;

15h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

họp thành viên UBND huyên;

14h00:

Phòng họp tầng 3;

- Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

dự Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết 06 tháng đầu năm 2019;

14h00:

Hội trường số 02- Trụ sở HĐND &UBND tỉnh;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Ea Sar

13h30:

UBND xã Ea Sar;

- Thường trực HĐND huyện

Thứ năm
18/07/2019
Sáng

họp Ban chỉ đạo Kinh tế HTX

08h00:

Phòng họp tầng 3;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Cư Huê;

07h30:

UBND xã Cư Huê;

- Thường trực HĐND huyện

thẩm định đề án Quản lý, bảo vệ rừng.

7h30:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Chữ Thập đỏ và tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu;

7h30:

Hội trường UBND tỉnh;

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Chiều

Họp Ban chỉ đạo công tác thi hành án

15h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

làm việc với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích;

14h00:

Phòng họp tầng 3

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Ea Kmut;

13h30:

UBND xã Ea Kmut;

- Thường trực HĐND huyện

dự sơ 06 tháng công tác Đảng xã Ea Tyh

13h30:

UBND xã Ea Tyh;

- Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Thứ sáu
19/07/2019
Sáng

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Xuân Phú;

07h30:

UBND xã Xuân Phú;

- Thường trực HĐND huyện

dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm công tác quân sự -quốc phòng;

07h30:

Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện;

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

Chiều

làm việc với Báo kinh tế Nông thôn (theo bản đăng ký làm việc của Báo kinh tế Nông thôn)

16h00:

Phòng họp tầng 1;

- Đ/c Hà PCT.UBND huyện (Ủy quyền Đ/c Hồ Tấn Cư –Trưởng phòng NNPTNT huyện

đi công tác tại Miền trung

14h00:

Tại các tỉnh Miền trung;

- Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

dự Hội nghị sơ kết công tác đảng 06 tháng đầu năm Đảng bộ cơ quan chính quyền;

14h00:

Hội trường UBND huyện;

- Đ/c Hà CT.UBND huyện

khảo sát việc hỗ trợ kinh phí mua xi măng tại xã Cư Ni;

13h30:

UBND xã Cư Ni;

- Thường trực HĐND huyện

Thứ bảy
20/07/2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21/07/2019
Sáng
Chiều