Chủ nhật , Ngày 20 Tháng 05 Năm 2018
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
14/05/2018
Sáng

Hội ý đầu tuần

8h00

Phòng họp tầng 3

- Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo VP.HĐND&UBND

Chiều

dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị của Đảng bộ CQCQ huyện

14h30

Hội trường UBND huyện

- Thường trực HĐND huyện & Lãnh đạo UBND huyện

Dự họp để nghe triển khai và chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2018

14h00

Phòng họp trực tuyến tầng 3- trụ sở HĐND & UBND tỉnh

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Thứ ba
15/05/2018
Sáng

dự kiểm tra rà soát khối lượng điều chỉnh, bổ sung của công trình theo đề xuất của Chủ đầu tư

14h00

Phòng họp Sở Xây dựng – số 15 đường Hùng vương –TP.BMT

- Đ/c Phổ PCT. UBND huyện

Giám sát trực tiếp công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị tại phòng Hạ tầng – kinh tế huyện.

8h00

phòng Kinh tế hạ tầng huyện

- Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

Dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

8h00

Tại Phòng số 208- Tòa án nhân dân tỉnh

- Đ/c Chiến PCT. UBND huyện

dự Hội thảo về đề án xây dưng Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh – giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn đến năm 2030

8h00

Tại Hội trường HĐND & UBND tỉnh

- Đ/c Anh PCT. UBND huyện

tham gia khảo sát lại giá đất phổ biến trên thị trường, để đề xuất điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng tuyến đường giao thông

7h30

Tại UBND xã Cư Yang;

- Lãnh đạo UBND huyện

họp Ban thường vụ huyện ủy

7h30

Phòng họp Ban thường vụ huyện ủy

- Đ/c Y khuyêt PCT.HĐND huyện; Đ/c Hà CT.UBND huyện; Đ/c Phổ PCT.UBND huyện

Chiều

dự họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông pách thượng để nghe báo cáo về tiến độ và các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoàn thiện phương án bồi thương, giải phóng mặt bằng 64 hộ

14h00

Phòng họp tầng 3

- Đ/c Hà CT.UBND huyện; Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

Thứ tư
16/05/2018
Sáng

tham gia chấm sáng kiến ngành giáo dục

8h00

Hội trường Phòng Giáo dục huyện

- Đ/c Anh PCT.UBND huyện

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa XII.

8h00

Tại Hội trường Tỉnh ủy

- Thường trực HĐND & Đ/c Hà CT.UBND huyện

giám sát trực tiếp công tác quản lý về bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường

8h00

Phòng Tài nguyên & Môi trường - Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

dự họp để nghe dự thảo kết luận kiểm toán năm 2017 tại huyện Ea Kar.

14h00

Phòng họp tầng 3

- Thường trực HĐND huyện và Đ/c Hà CT.UBND huyện

Thứ năm
17/05/2018
Sáng

Dự hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018

8h00

Hội trường UBND huyện

- Thường trực HĐND huyện &Lãnh đạo UBND huyện

giám sát trực tiếp công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường năm 2016-2017;

7h30

Phòng họp tầng 3

- Thường trực HĐND huyện; Đ/c Chiến PCT.UBND huyện

Chiều

làm việc với Công ty 579

14h00

Phòng họp tầng 1

- Đ/c Phổ PCT. UBND huyện

triển khai Chỉ thị 94 về An toàn giao thông.

14h00

Phòng họp tầng 3

- Đ/c Hà CT. UBND huyện

tham gia tiếp công dân

14h00

Trụ sở tiếp công dân của huyện

- Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu
18/05/2018
Sáng

Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và quán triệt một số văn bản của huyện

7h30

Hội trường UBND huyện

- Thường trực HĐND & lãnh đạo UBND huyện

Chiều

làm việc với UBND huyện Sông huynh – Phú Yên về công tác quản lý và bảo vệ rừng

14h00

UBND huyện Sông huynh - Tinhr Phú Yên

- Lãnh đạo UBND huyện

Thứ bảy
19/05/2018
Sáng

Dự ngày hội văn hóa thể thao công nhân.

7h30

Tại Cụm Công nghiệp, xã Ea Đar

- Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện

Chiều
Chủ nhật
20/05/2018
Sáng
Chiều