Ý kiến về cổng thông tin điện tử

Cập nhật lúc: 15:10 09/09/2017

Đang trong thời gian lấy ý kiến

Thời gian kết thúc lấy ý kiến: 15:10 09/09/2018

Bạn hãy cho biết ý kiến về chức năng và giao diện website.

Mọi ý kiến của bạn sẽ được tiếp nhận và là đóng góp để hoàn thiện website của thành phố.

Chi tiết trong file đính kèm

Xin cảm ơn ! 

Ý kiến của bạn