Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar họp thường kỳ tháng 6/2019

Cập nhật lúc: 05:34 04/07/2019

Chiều ngày 03/7/2019, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 6/2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong tháng qua và triển khai nhiệm vụ tháng 7/2019. Ông: Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có Đại diện Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện và 16 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trọng tâm trong tháng 7/2019; Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 6/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2019.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tính đến nay, đã thu hoạch xong Vụ Đông Xuân 2018-2019; vụ Hè - Thu 2019 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, hiện nay người dân đang tiến hành gieo trồng các loại cây ngắn ngày và cây lúa nước, đạt gần 80% kế hoạch; các ngành chức năng và các xã, thị trấn cùng với các cơ sở chăn nuôi đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tuy nhiên, vào cuối tháng 6 năm 2019, trên địa bàn huyện ghi nhận 01 ổ Dịch tả lợn Châu phi tại địa bàn Tổ dân phố 3, Thị trấn Ea Knốp với số lượng Lợn mắc dịch 79 con, trọng lượng 1.257kg (đã tiến hành tiêu hủy vào ngày 24/6/2019). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt được 50,37 tỷ đồng và lũy kế từ đầu năm đến tháng 6 đạt được 1.102,67 tỷ đồng, đạt 61,42% so với kế hoạch năm 2019. So với cùng kỳ năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 5,66 tỷ đồng và tăng 0,52%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện lũy kế đến 6 tháng đầu năm ước đạt 75,3 tỷ đồng đạt 54,3% kế hoạch HĐND huyện giao và 56,7% kế hoạch tỉnh giao, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm sát đúng mục đích, đối tượng; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra thường xuyên, công tác cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

         Đối với hồ sơ “một cửa” tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (iGate), trong tháng tiếp nhận 2.275 hồ sơ đến; đã xử lý trước hạn được 2.111 hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn xử lý là 47 hồ sơ, hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 25 hồ sơ, xử lý trễ hạn 7 hồ sơ. Toàn huyện trong tháng tiếp nhận 5.712 hồ sơ đến, trong đó hồ sơ tồn tháng trước chuyển qua là 11 hồ sơ, kết quả đã giải quyết được 5.710  hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn xử lý là 02 hồ sơ.

 

 

 

Đại diện Lãnh đạo các cơ quan đơn vị phát biểu ý kiến tại cuộc họp

         Các đại biểu tập trung ý kiến về công tác sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác dạy nghề; công tác bưu chính; tổ chức các hoạt động hè cho học sinh; sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trong dịp hè; triển khai chương trình nông thôn mới…

         Phát biểu kết luận Phiên họp, ông: Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc để chủ động giải quyết và đề xuất những nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền để UBND huyện kịp thời chỉ đạo, giải quyết; tiếp tục tăng cường công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi; tích cực hướng dẫn bà con trong sản xuất tại cánh đồng 132; tuyên truyền trên trang web huyện về các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đã được chứng nhận; chủ động kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi để phòng tránh trong mùa mưa bão; xây dựng kế hoạch thực hiện các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; tăng cường hoạt động tại bộ phận một cửa để đảm bảo vận hành thông suốt; chuẩn bị tốt cho công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp khác; tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề, đặc biệt tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường giải quyết đơn thư khiêu nại tố cáo, không để vượt cấp; tăng cường đẩy nhanh tiến độ dự án Krông Pách Thượng… Đề nghị các xã, thị trấn tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ so với kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm 2019 nhằm đưa ra các giải pháp  thực hiện trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019./.

T/h:Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)