Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar họp thường kỳ tháng 03/2019

Cập nhật lúc: 14:29 02/04/2019

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar họp thường kỳ tháng 03/2019

 

Chiều ngày 01/04/2019, UBND huyện Ea Kar tổ chức họp thường kỳ tháng 03/2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (UV BTV), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trí, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 3/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trọng tâm trong tháng 04/2019; Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 3/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2019.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của UBND huyện Ea Kar, trong tháng 3/2019,  kinh tế xã hội của huyện tiếp tục duy trì và có bước phát triển. Vụ Đông Xuân 2018 - 2019  đã gieo trồng được 8.830/8.500 ha cây trồng các loại, đạt 104% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt được 143 tỷ đồng (Giá CĐ) và lũy kế từ đầu năm đến tháng 3 đạt được 546,7 tỷ đồng, đạt 30,5% so với kế hoạch năm 2019. So với cùng kỳ năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng 116 tỷ đồng và tăng 27%. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng, ước đạt 34 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch HĐND huyện giao và 25% KH tỉnh giao. Các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm sát đúng mục đích, đối tượng; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra thường xuyên; cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Đồng chí Lê Văn Hồng, UV BTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

Đồng chí Huỳnh Trọng Sỹ, UVBTV, Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện

Các đại biểu dự cuộc họp tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện tốt việc phòng dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; rà soát thực trạng đói nghèo trên địa bàn huyện; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan dự án Krông Pách Thượng; sản xuất vụ hè thu; công tác tài chính ngân sách; tình hình an ninh trật tự; công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 trên địa bàn….

Đối với hồ sơ “một cửa” tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (iGate) trong tháng tiếp nhận 1.949 hồ sơ đến; đã xử lý trước hạn được 1.806 hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn xử lý là 101 hồ sơ, hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 21 hồ sơ, xử lý trễ hạn 0 hồ sơ. Toàn huyện trong tháng tiếp nhận 5.354 hồ sơ đến, trong đó hồ sơ tồn tháng trước chuyển qua là 6 hồ sơ, kết quả đã giải quyết được 5.339  hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn xử lý là 15 hồ sơ.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hà, kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hà đề nghị các phòng, ban chuyên môn tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4/2019, cụ thể: tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Lở mồm long móng; chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập quân sự 2019 và Đại hội các dân tộc thiểu số; triển khai tổng điều tra dân số nhà ở đạt chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập,viên chức Ban quản lý dự án huyện; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; triển khai hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho 64 hộ thôn 15, xã Cư Yang; hoàn thành kê khai thu nhập cá nhân; bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của huyện; hoàn thành đăng ký thi đua 2019; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng…Giao các cơ quan đơn vị thường xuyên rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ cần phải thực hiện để tập trung triển khai tổ chức, thực hiện, bảo đảm cụ thể, sâu sát, phân rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ cụ thể để theo dõi, đôn đốc thực hiện./.

T/h: Hoàng Thị Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)