UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến Ban đại diện NHCSXH với các xã, thị trấn đánh giá kết quả hoạt quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019

Cập nhật lúc: 20:59 17/07/2019

Vừa qua, UBND huyện Eakar tổ chức hội nghị trực tuyến Ban đại diện NHCSXH huyện với các xã, thị trấn đánh giá kết quả hoạt quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có ông Huỳnh Kim Phổ - PCT, UBND huyện; đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh, huyện và các phòng, ban ngành đoàn thể trên địa bàn.

 Dự và chủ trì hội nghị có ông Huỳnh Kim Phổ - PCT, UBND huyện Eakar

 Tính đến ngày 30/06/2019 là 424 tỷ 012 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 31 tỷ 090 triệu đồng tỷ lệ tăng trưởng là 7,91%, trong đó nguồn vốn TW là 413 tỷ 187 triệu đồng, nguồn vốn địa phương 10 tỷ 825 triệu đồng, tổng dư nợ 413 tỷ 298 triệu đồng. Trong quý II năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách.  Kết quả trong 6 tháng đầu năm NHCSXH huyện đã tổ chức cho vay nâng mức với số tiền trên 36 tỷ 693 triệu đồng,trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 11 tỷ 856 triệu đồng, doanh số thu nợ 28 tỷ 706 triệu đồng, 6 tháng đầu năm là 52 tỷ 510 triệu đồng;  xử lý rủi ro 64 triệu đồng. Hoạt động vay vốn đã giúp cho gần 6.423 lượt khách hàng và các đối tượng chính sách được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm. 

   Các Đại biểu tham dự tại Hội nghị  trực tuyến Ban đại diện NHCSXH huyện với các xã, thị trấn đánh giá kết quả hoạt quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019

Tại  hội nghị các đại  biểu  đã thảo luận tập trung cho ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019. Cần tập trung nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đánh giá chất lượng của hoạt động giao dịch cấp xã; rà soát trình các cấp có thẩm quyền đề nghị xử lý rủi ro đối với các khoản vay quá hạn, nợ xấu. Làm tốt công tác kế toán tài chính và hoạt động ủy thác nâng cao hiệu quả của nguồn vốn vay qua các tổ chức hội, đoàn thể.

 Phát biểu tại Hội Nghị Ông Nguyễn Minh Hướng- Phó Giám đốc Chi nhánh NHCHXH tỉnh  ĐắkLăk

 Phát biểu tại Hội Nghị Ông Nguyễn Minh Hướng- Phó Giám đốc Chi nhánh NHCHXH tỉnh  ĐắkLăk yêu cầu trong quý III, Ban đại diện NHCSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở, nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng vốn sai mục đích, hiện tượng tiêu cực, lạm dụng chính sách, xâm tiêu, vay ké. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Không để trường hợp nào là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng hính sách đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu vay vốn nhưng không được vay vốn tín dụng ưu đãi, phải vay tín dụng đen. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2022 kịp thời và gửi về NHCSXH huyện trước ngày 18/07/2019. Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn chính phủ giao cho địa phương từ khâu bình xét đề nghị cho vay, sử dụng vốn vay, trả nợ ( gốc, lãi) và gửi tiết kiệm  trên 85% trong quý III và đạt kế hoạch huy động thị trường theo  chỉ tiêu giao./.

T/H: H'Ngoan Niê