UBND huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Cập nhật lúc: 14:57 28/07/2019

Chiều ngày 26/7/2019, UBND huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

 

         

 

 

Ảnh: Đại biểu tham gia báo cáo và ý kiến tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống nhất, tập trung; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định và quy chế làm việc. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh và Huyện ủy, theo đúng quy định của pháp luật. Các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa, giáo dục, y tế được tăng cường nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để phát triển theo hướng đồng bộ. Các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội ổn định; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tăng cường; Cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Thực hiện đầy đủ các quy định về phối hợp công tác của UBND huyện và HĐND huyện; Phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung, thực hiện chương trình các kỳ họp của HĐND huyện; Các báo cáo, tờ trình đều được chỉ đạo hoàn thành đầy đủ theo chương trình và gửi đến HĐND huyện đảm bảo đúng thời gian theo luật định; kiến nghị của cử tri được trả lời cơ bản đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt dịch tả Lợn Châu Phi; Tăng cường y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; khẩn trương thực hiện giải ngân đảm bảo tiến độ; rà soát tổng kiểm tra quỹ đất công. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội và giảm nghèo. Tập trung chuẩn bị rà soát đánh giá 5 năm (2015-2020) để phục vụ Đại hội Đảng các cấp; gắn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; Khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)