UBND huyện Ea Kar họp thường kỳ tháng 01/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019

Cập nhật lúc: 08:27 03/02/2019

UBND huyện Ea Kar họp thường kỳ tháng 01/2019 và  triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019

 

Chiều 01/02, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 01/2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trong tháng qua và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019. Chủ tịch UBND huyện, ông: Nguyễn Văn Hà, chủ trì cuộc họp.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, tháng 01/2019, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; thành lập các đoàn đi thăm chúc tết các cơ sở tôn giáo, các đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng … trên địa bàn huyện, đặc biệt trong tháng tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong tháng, UBND huyện đã tiếp nhận xử lý 660 văn bản đến, ban hành 280 văn bản điều hành. Tổng số hồ sơ giải quyết trong tháng là 2.304 hồ sơ (cấp huyện: 246 hồ sơ, cấp xã, thị trấn: 2.058 hồ sơ), đúng hạn: 2.303 hồ sơ; quá hạn 01 hồ sơ đã có văn bản xin lỗi đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự họp

Về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hà yêu cầu các phòng, ban ngành nghiêm túc thực hiện chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-UBND, ngày 08/01/2019; Tiếp tục tăng cường ứng dụng và thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử thông suốt và hiệu quả; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng thời giao các cơ quan đơn vị thường xuyên tổ chức rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ cần phải thực hiện để tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cụ thể, sâu sát, phân rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về tổ chức, hoạt động của đơn vị, quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn… theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

 

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)