UBND huyện Ea Kar: Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Cập nhật lúc: 16:03 07/04/2019

UBND huyện Ea Kar: Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

 

Chiều ngày 05/04/2019, UBND huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Lê Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thành viên UBND huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021; Lãnh đạo 02 ban (Ban Pháp chế và Kinh tế - Xã hội) của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan đóng trên địa bàn huyện và Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Thừa ủy quyền UBND huyện, đồng chí Bùi Sơn Tùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tại Hội nghị

Quý I năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.073,7 tỷ đồng, bằng 21 % kế hoạch (KH), tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông - lâm - thủy sản 870,7 tỷ đồng; Công nghiệp và xây dựng 698,7 tỷ đồng; Thương mại - dịch vụ 504,3 tỷ đồng, trong sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc lúa và cây màu vụ Đông  Xuân theo kế hoạch, thu ngân sách nhà nước ước đạt 35 tỷ đồng đạt 25% KH huyện giao và 25% KH tỉnh giao, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái; công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn được chú trọng, tổng vốn được bố trí năm 2019 đến nay là: 96,6 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đến 18/3/2019 đạt 21% KH; Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung đầu tư, đến nay có 2 xã Ea Ô và Cư Ni đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện; tổ chức thành công các đoàn thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị kết nghĩa, thôn, buôn kết nghĩa nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; công tác cải cách hành chính được chú trọng, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết, từ đầu năm đến nay là 16.447 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn phải xin lỗi bằng văn bản), an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị được giữ vững…

Đồng chí: Nguyễn Minh Chuyền - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tại Hội nghị

  Trên cơ sở kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong quý II năm 2019, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các vấn đề như: công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa và cây màu vụ xuân; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặ biệt là bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi; hỗ trợ cho 3 xã: EaTih; Ea Đar; Ea Kmút phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các công trình dự án, đặc biệt dự án Krông Pách Thượng, thu hút doanh nghiệp đầu tư; quản lý công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý các dự án, vấn đề đấu giá đất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường hoạt động tuyên truyền và công tác phối hợp của các phòng ban, ngành; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…

 

 

Đồng chí  Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, đặc biệt sự nổ lực của ngành thuế; thực hiện thu thuế, phí và lệ phí ước đạt 29,4 tỷ đồng, đạt 34% KH huyện giao và 34% KH tỉnh giao; đồng thờ,i đồng chí cũng làm rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II và những tháng tiếp theo, đồng chí yêu cầu: các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn xác định rõ nhiệm vụ: chuẩn bị tốt công tác diễn tập quân sự cấp huyện; đại hội các dân tộc thiểu số; tổng điều tra dân số nhà ở; công tác tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức công lập cấp huyện; tham gia góp ý điều chỉnh quy hoạch đô thị loại 4; triển khai các kế hoạch năm 2019 để thực hiện các Đề án, Dự án, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea Kar, giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND huyện thông qua; tập trung đào tạo nghề tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng một số thương hiệu nông sản chủ lực trên địa bàn; tăng cường phòng chống dịch bệnh tả Lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các ngồn vốn, đặc biệt là vốn phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong mùa khô; tăng cường công tác thanh kiểm tra của các ngành; rà soát các đối tượng thiếu đói giáp hạt; rà soát lập danh sách hỗ trợ những người và gia đình có công đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, đúng luật; tập trung thu gom xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và nông thôn; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; siết chặt kỷ cương, nội quy, quy chế làm việc, tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương./.                                     

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)