UBMTTQVN huyện,Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện EaKar hỗ trợ mô hình lúa nước cho bà con đồng bào DTTS tại xã Cư Elang

Cập nhật lúc: 09:30 12/09/2021

Sáng ngày 09/09, UBMTTQVN huyện, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện EaKar đã tổ chức đến thăm và trao hỗ trợ kinh phí sản xuất  6 mô hình lúa nước cho bà con đồng bào DTTS tại chỗ ở  2 buôn EaRớt và Buôn Vân kiều,  xã Cư Elang.

Trong thời gian qua,  Nhận thấy điều kiện thời tiết khí hậu phù hợp và có sẵn nguồn nước tưới nên Hội LHPN xã Cư Elang đã mạnh dạn xây dựng  mô hình “ Trồng cây lúa nước” tại 2 buôn với mục đích cải tạo lại các diện tích đất trống bỏ hoang gần nhà để trồng cây lúa nước  giúp bà con phát triển kinh tế gia đình.   Ban đầu hội đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hội viên phụ nữ DTTS tại chỗ cùng tham gia mô hình và lựu chọn 2 chị đặc biệt khó khăn để hỗ trợ  6 triệu đồng để cải tạo 2,6 sào đất để làm điểm. Thấy hiệu quả mô hình khả quan,  Đến thời điểm hiện tại đã có 6 hộ gia đình ở 2 buôn EaRớt và Vân Kiều  thực hiện mô hình lúa nước với diện tích trên 1ha . Đây là những hộ nghèo và cận nghèo của 2 buôn tại xã Cư Elang. Để giúp bà con ổn định sản xuất  Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện EaKar đã hỗ trợ kinh phí trên 31 triệu đồng cho 6 hộ gia đình. Vụ mùa này bà con lựa chọn chủ yếu giống lúa Hương Châu để sản xuất.Vì thời gian sinh trưởng ngắn chỉ khoảng từ 3 – 4 tháng, thời tiết lại thuận lợi nên  cũng có một số diện tích lúa nước đang trổ bông, cuối tháng chín hoặc đầu tháng 10 sẽ cho thu hoạch.  

 Một số hình ảnh UBMTTQVN huyện, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện EaKar hỗ trợ kinh phí sản xuất  6 mô hình lúa nước cho bà con đồng bào DTTS tại chỗ ở  2 buôn EaRớt và Buôn Vân kiều,  xã Cư Elang.

Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Vận động quỹ vì nghèo huyện EaKar đã đến thăm và trao hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 6 hộ gia đình là đồng bào DTTS tại chỗ ở  2 buôn EaRớt và Buôn Vân kiều,  xã Cư Elang.

Thông qua Mô hình  trồng cây lúa nước tại 2 buôn EaRớt và Buôn Vân kiều, xã Cư Elang, sẽ giúp bà con đồng bào DTTS tại chỗ thay đổi nhận thức, phương thức trồng trọt, chăn nuôi đã lạc hậu, kinh tế thấp, biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất; biết tận dụng, khai thác đất xung quanh nhà để trồng lúa, trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm cải thiện đời sống./.

                                                                           

H’Ngoan Niê