Tổng kết công tác thu thuế, phí, lệ phí năm 2019

Cập nhật lúc: 21:11 25/12/2019

Chiều ngày 20/12, Chi cục thuế khu vực Ea Kar – M’Đrắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thu thuế, phí, lệ phí năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có ông Bùi Văn Chuẩn – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk; Đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy Ea Kar; Nguyễn Văn Hà – Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện; Ông Y Bới Byă – Phó chủ tịch UBND huyện M’Đrắk.

Năm 2019, Tổng thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn huyện Ea Kar và M’Đrắk  là 170 tỷ đồng (Trong đó, huyện Ea Kar là 91 tỷ đồng và huyện M’Đrắk là 79 tỷ đồng), đạt 118,06% dự toán HĐND 2 huyện giao, đạt 127,82% dự toán Pháp lệnh, tăng 13,49% so với cùng kỳ năm 2018. Để đạt được kết quả trên, Chi cục thuế khu vực Ea Kar – M’Đrắk đã phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện và chính quyền các xã, thị trấn, làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND 2 huyện ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, qua đó đã giảm thiểu việc đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt, trong công tác thu thuế, phí, lệ phí vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Công tác quản lý thu thuế, thu nợ hộ khoán đã triển khai quyết liệt nhưng nợ vẫn không giảm; Công tác chống thất thu đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao; việc thu hồi nợ đọng còn chậm... Đây cũng chính là những nguyên nhân được hội nghị đưa ra thảo luận nhằm tìm giải pháp khắc phục; đồng thời các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp, hoàn thành thu thuế, phí, lệ phí năm 2020 đạt kế hoạch là 185 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy Ea Kar phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Cục thuế tỉnh cũng như lãnh đạo 2 huyện Ea Kar và M’Đrắk đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ Chi cục thuế khu vực Ea Kar – M’Đrắk trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019. Để tiếp tục hoàn thành vượt mức dự toán được giao, năm 2020, Chi cục thuế khu vực Ea Kar – M’Đrắk cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về quản lý thuế, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, khai thác nguồn thu. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ, tăng cường giám sát, kiểm soát các nguồn thu và chú trọng công tác thanh, kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện. Tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng đối với người nộp thuế, làm tốt công tác quản lý thu nợ thuế, hoàn thuế. Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế và xây dựng cơ sở dữ liệu thuế; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, đổi mới./.

 

Phạm Thao.