Ra quân phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi tại huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 16:31 22/03/2019

Ra quân phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi tại huyện Ea Kar

 

Theo thống kê đến cuối năm 2018, Ea Kar nuôi gần 120.000 con lợn. Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, huyện Ea Kar đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo Trung ương, tỉnh, các cơ quan chuyên ngành của tỉnh. Tính đến ngày 16/3/2019, đã có 16/16 xã, thị trấn tổ chức họp triển khai công tác phòng chống dịch cho các Ban tự quản các thôn, buôn, khối và các ban ngành đoàn thể, các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Thị trấn Ea Knốp triển khai họp phòng chống dịch tả Lợn Châu Phi

 Xã Cư Yang triển khai họp phòng chống dịch tả Lợn Châu Phi

Đồng chí Hoàng Công Nhiên, Phó Trưởng trạm Thú Y huyện triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại các xã, thị trấn.

Huyện Ea Kar đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách của huyện để mua 450 lít hóa chất; vật tư phòng chống dịch; các hoạt động hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện; đến 22/03/2019, đã thực hiện phun 350 lít hóa chất tại nơi công cộng khu vực chợ bán gia súc, gia cầm, khu dân cư nguy cơ cao, bãi rác, đồng thời tuyên truyền vận động các trang trại, các hộ chăn nuôi, người dân phun hóa chất kết  hợp với vôi để phòng chống dịch theo quy trình hướng dẫn của ngành Thú Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tuyên truyền và phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện

          Đến nay công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ea Kar đã triển khai cơ bản theo quy trình phòng chống dịch như: ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền vận động, tổ chức các hội nghị triển khai và thực hiện công tác tiêu độc khử trùng ở khu vực công cộng, chợ, khu dân cư, bãi rác và trang trại, hộ gia đình chăn nuôi.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp về tình hình dịch tả lợn Châu phi, đồng thời chỉ đạo các địa phương tiếp tục công tác thống kê đàn gia súc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác vận chuyển, kinh doanh, mua bán động vật và sản phẩm động vật để làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. /.

                            

 

T/h: Hoàng Thị Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)