Ngân hang chính sách XH huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Cập nhật lúc: 20:58 07/02/2020

Sáng ngày 06/02/2020, tại Hội trường UBND huyện, Ngân hang chính sách XH huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có  ông Nguyễn Minh Hướng- Phó Giám đốc Chi nhánh NHCHXH tỉnh  ĐắkLăk; ông Y’Nhuân Byă – TUV, BT huyện ủy Eakar.

 Các đại biểu tham dự tại Hội nghị 

Năm 2019, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh,  hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Với công tác tín dụng, với tổng nguồn vốn là 432 tỷ 971 triệu đồng,  so với năm 2018 tăng 7,32%. Tổng dư nợ các chương trình là 426tỷ 020 triệu đồng, so với đầu năm tăng 33 tỷ 140 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.  Tổng doanh số cho vay cho 125.421 triệu đồng/4.582 lượt khách hàng chủ yếu là hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, vay theo chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm…toàn huyện  hiện 392 tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng tiếp tục được củng cố, nợ xấu chiếm 0,11% . Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích và xử lý nợ xấu tiếp tục được tăng cường. Toàn huyện  có 9 xã  không có nợ quá hạn đó là xã Cư Yang, EaÔ, EaPăl , Cư Bông, Cư Prông, EaSô, EaTih, Cư Elang và thị trấn EaKar. Qua đây giúp các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư thúc đẩy sản xuất, kinh doanh từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ông Y’Nhuân Byă – TUV, BT huyện ủy Eakar phát biểu tại Hội nghị và cũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề ra kế hoạch trong năm 2020

Sau khi đánh giá những kết quả đã đạt được hội nghị đã đề  ra kế hoạch  hoạt động  trong  năm 2020 đó là: chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm tốt công tác điều hành kế hoạch tín dụng; tích cực thu nợ tạo lập vốn cho vay quay vòng, đảm bảo mức cho vay hợp lý, nâng mức cho vay phù hợp với nhu cầu thực tế; nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội  phù hợp với quy mô tín dụng, phạm vi hoạt động…

 Ông Nguyễn Minh Hướng- Phó Giám đốc Chi nhánh NHCHXH tỉnh  ĐắkLăk phát biểu kết luận tại  hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Hướng- Phó Giám đốc Chi nhánh NHCHXH tỉnh  ĐắkLăk đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả  của Ngân hàng chính sách xã hội huyện  Eakar đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Đại diện huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sử dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích, hiệu quả thấp và có tư tưởng trông chờ ỷ lại trong nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro khi cho vay vốn.

Sau đây một số hình ảnh khen thưởng 

Ông Y’Nhuân Byă – TUV, BT huyện ủy Eakar trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân 

Nhân dịp này, Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện  đã khen thưởng cho 13 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCHXH năm 2019./.

                     H’Ngoan Niê

H'Ngoan Niê