Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh

Cập nhật lúc: 09:46 28/02/2021

Vừa qua, huyện Ea Kar và huyện M’Đrăk đã thống nhất ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh

Thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2018, công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn các huyện nói chung và vùng giáp ranh nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trong khu vực, hướng đến mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Mặc dù thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, tuy nhiên tại những vực khu rừng giáp ranh vẫn còn xảy ra một số vụ phá rừng, lấn chiếm, tranh chấp đất rừng khá phức tạp.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Ea Kar và UBND huyện M’Đrăk ký kết quy chế phối hợp năm 2021.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã ký kết 2018, đồng thời điều chỉnh bổ sung quy chế phù hợp với điều kiện mới, hai huyện đã thống nhất ký quy chế phối hợp năm 2021.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm hai huyện giáp ranh, UBND các xã giáp ranh có nhiệm vụ trao đổi thông tin, thông báo tình hình vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, phối hợp lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm, phá rừng, khai thác, săn bắt, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh.

Việc ký quy chế phối hợp sẽ nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Qua đó, góp phần đẩy lùi các vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn giáp ranh giữa các huyện lân cận trong đó có hai huyện Ea Kar - M’Đrăk.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)