Điện lực Ea Kar đầu tư 30 tỷ đồng nâng cấp lưới điện nông thôn.

Cập nhật lúc: 00:00 17/05/2017

Cán bộ điện lực Ea Kar tiến hành nâng cấp đường điện

Theo đó, sau khi tiếp nhận hoàn toàn 3km điện trung thế, 120km điện hạ thế với 10.607 khách hàng sử dụng điện từ HTX điện nước EaKar bàn giao tháng 10 năm 2016. Điện lực EaKar đã phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung cải tạo, sửa chữa, khắc phục ngay những vị trí mất an toàn hoặc có nguy cơ gây mất an toàn để bảo đảm vận hành hệ thống liên tục. Đến nay, công tác cải tạo đã đi vào ổn định, Điện lực đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo, thay thế hệ thống đo đếm điện năng cho gần 12.000 khách hàng thuộc 34 trạm biến áp. Xây dựng mới 26 trạm biến áp, lắp đạt gần 4 km đường dây trung áp và 35km đường dây hạ áp, với tổng kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo và lắp đặt mới sẽ được điện lực EaKar tiếp tục đầu tư trong thời gian tới và những năm tiếp theo./.

Phạm Thao