Huyện EaKar tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật lúc: 11:28 28/02/2020

   Huyện EaKar vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự với hội nghị có đồng chí Vương Tấn Thành-Phó bí thư thường trực huyện ủy EaKar. Đồng chí Huỳnh Kim Phổ-Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ-Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện EaKar, phát biểu khai mạc hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, năm 2019

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó phòng tài chính - kế hoạch huyện Eakar, báo cáo tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, năm 2019

   Huyện EaKar hiện có 39 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân, với tổng số 4.253 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; vận tải và Quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó có 3 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác được thành lập mới trong năm 2019. Trong năm qua, các hợp tác xã, tổ hợp tác đã được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm… Từng bước giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển ổn định. Từ thực tiễn cho thấy hiệu quả nhất định trong việc thực hiện xây dựng hợp tác xã kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị. Doanh thu bình quân của hợp tác xã thực hiện trong năm 2019 đạt 767 triệu đồng/năm, lợi nhuận đạt khoảng 150 triệu đồng, doanh thu của hợp tác xã với thành viên đạt khoảng 10 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 33 triệu đồng một năm. Tổng doanh thu của các tổ hợp tác trong toàn huyện năm 2019 đạt trên 17 tỷ đồng, thu nhập của các thành viên tổ hợp tác đạt 35,53 triệu đồng một năm. Trong năm 2019, các hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước được gần 373 triệu đồng. Từ việc tổ chức hoạt động có hiệu quả, đã giúp thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bệnh cạnh đó, hiện đa số hợp tác xã, tổ hợp tác có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, vốn góp của các thành viên còn ít, nên hầu như các hợp tác xã, tổ hợp tác không có khả năng đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, nhất là các hợp tác xã sản xuất nông. Tính liên kết hợp tác giữa các hợp tác xã đã có nhưng chưa phát triển bền vững, chưa tạo động lực khuyến khích người dân gắn bó chặt chẽ với hợp tác xã, tổ hợp tác… Đây cũng là những vấn đề được Hội nghị thẳng thắn đưa ra thảo luận để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Vương Tấn Thành-Phó bí thư thường trực huyện ủy EaKar, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Tấn Thành, lưu ý Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện và các xã, thị trấn cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn. Tập trung rà soát, đánh giá và có giải pháp củng cố các hợp tác xã yếu, kém, kiên quyết giải thể các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả. Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã đang hoạt động ổn định, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Tăng cường tuyên truyền vận động thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác mới, trong đó chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, cũng như việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến công, khuyến nông và hỗ trợ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật để các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng phát triển mạnh ở địa phương.

Ủy ban nhân dân huyện EaKar, trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế tập thể, năm 2019

Xuân Thủy