Huyện EaKar sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2018.

Cập nhật lúc: 22:11 29/08/2018

Sáng ngày 10/8, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện EaKar đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự với hội nghị có đồng chí Vương Tấn Thành – Phó Bí thư thường trực huyện ủy. Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số phòng ban ngành, đoàn thể của huyện. Về dự còn có đại diện Chi cục phát triển nông thôn – Sở NN&PTNT tỉnh ĐăkLăk và lãnh đạo một số xã, thị trấn của huyện. Đồng chí Huỳnh Kim Phổ - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện EaKar chủ trì hội nghị.

Các vị đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo của ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại hội nghị cho thấy: Huyện EaKar hiện có 30 Hợp tác xã, với tổng số 3.945 thành viên tham gia. Gồm có 25 hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ, 5 hợp tác xã Phi nông nghiệp. Trong đó, có 28/30 hợp tác xã đã hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012 và 2 hợp tác xã đang trong giai đoạn xử lý giải thể. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện đã thành lập mới được 4 hợp tác xã gồm 3 hợp tác xã nông nghiệp và 1 hợp tác xã phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện quy định tại điều 45 Luật hợp tác xã, trong 2 năm 2016 và 2017, trên địa bàn huyện đã có 15 hợp tác xã làm thủ tục giải thể theo hình thức tự nguyện. Về tổ hợp tác, toàn huyện hiện có 19 tổ hợp tác trong nông nghiệp có chứng thực của UBND xã đang hoạt động, với tổng số 514 thành viên tham gia.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện trong thời gian qua như: Việc nghiên cứu xây dựng điều lệ Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 của một số hợp tác xã mới thành lập chưa được thực hiện tốt. Ngành nghề sản xuất kinh doanh không đa dạng, chưa phát huy được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đối với các thành viên. Mối liên hệ giữa hợp tác xã với hợp tác xã và hợp tác xã với các doanh nghiệp còn yếu kém. Hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn vay và huy động vốn để đầu tư vào các hoạt động dịch vụ, đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương đối với các Hợp tác xã, tổ hợp tác chưa thực sự được quan tâm…

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện EaKar phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Phổ ghi nhận những kết quả đã đạt được của ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện cũng như sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong những tháng còn lại của năm 2018 và những năm tiếp theo, để công tác phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, các mô hình HTX kiểu mới. Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Vận động, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác. Xây dựng và có chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã điển hình tiên tiến. Đồng thời, quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, các Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn cũng nên mạnh dạn đổi mới tổ chức sản xuất, tìm hướng đi phù hợp, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, kinh doanh.../.

Phạm Thao.