Huyện Ea Kar triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Cập nhật lúc: 08:51 16/05/2021

Sáng 15-5, đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Kế hoạch này được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021.

Theo đó, huyện Ea Kar được phân bổ diện tích các loại đất sau: 93.474,35 ha đất nông nghiệp; 9.449,58 ha đất phi nông nghiệp; 775,84 ha đất chưa sử dụng. Trong năm 2021, thực hiện thu hồi 1.319,93 ha; chuyển mục đích sử dụng đất (nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 821,37 ha; chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp: 312,74 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 2,94 ha); diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 29,22 ha.

Toàn cảnh hội nghị

UBND tỉnh đã phê duyệt 76 danh mục dự án có vị trí, diện tích đất nằm trong chỉ tiêu sử dụng đất,  phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đối với 28 danh mục dự án phù hợp với chỉ tiêu nhưng chưa phù hợp với vị trí quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt, thực hiện điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện theo quy định. Đối với 02 danh mục dự án, công trình sử dụng vào mục đích đất an ninh nhưng đã hết chỉ tiêu sử dụng đất, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất duyệt, nhưng phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự địa phương, cần xác định vị trí thực hiện dự án. Đối với 11 danh mục dự án, công trình nông nghiệp nằm trong chỉ tiêu đất nông nghiệp khác, chưa xác định cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất kỳ trước được duyệt, cần xác định vị trí, diện tích đảm bảo phù hợp theo quy định.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Lê Đình Chiến nhấn mạnh: những vấn đề nào chưa thực hiện được theo Quyết định số 836/QĐ-UBND, ngày 13/4/2021, cần phải báo cáo, nghiên cứu đề xuất, tháo gỡ khó khăn và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, cần thông tin rộng rãi đến người dân các ranh giới dự án đã phê duyệt để người dân yên tâm và ổn định cuộc sống./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)