Huyện Ea Kar: Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019

Cập nhật lúc: 20:01 02/12/2019

Sáng ngày 28/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đình Chiến – Phó chủ tịch UBND huyện, huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Các vị đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2019, huyện Ea Kar có tổng diện tích gieo trồng trên 70.800 ha cây trồng các loại, đạt 101,7% KH. Tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt trên 150.200 tấn. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn trên 2,7 triệu con, đạt 103,6% KH; trong đó, đàn trâu bò trên 28.500 con, đàn lợn 115.000 con, đàn gia cầm 2,6 triệu con. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ea Kar đã xảy ra 355 ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tại 81 thôn của 14/16 xã, thị trấn, đã làm chết 7.737 con lợn với tổng trọng lượng tiêu hủy trên 428.200 kg. Trong năm, toàn huyện đã trồng được 170ha rừng tập trung và trồng trên 4.000 cây phân tán, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 30%. Công tác khuyến nông, thú y và bảo vệ thực vật được quan tâm thực hiện tốt, có hiệu quả.

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp năm 2019 như: Cơ sở hạ tầng sản xuất như giao thông, thủy lợi, cơ sở chế biến, nhà máy sản xuất sản phẩm... chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về sản xuất; Nguồn lực đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp; Quy mô, tổ chức sản xuất trên địa bàn vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún...

Ông Hồ Tấn Cư - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ea Kar phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, huyện Ea Kar đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp triển khai sản xuất nông nghiệp hướng đến sẽ gieo trồng đạt 71.000 ha cây trồng các loại, trong đó: cây lương thực 22.700ha, cây thực phẩm 19.900ha, cây trồng khác 1.980ha... Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 147.290 tấn. Đưa tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện trên 8.171 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 6,7%./.

Phạm Thao.